21 juni 2010

Klart och betalt


"Klart och betalt"

Ja, då var dom gifta. I nr 21 av LO-tidningen skriver Therese Eriksson om äktenskapet och min bild illustrerar. Bilden fick stor plats på kultursidan, härligt att se. Men originalteckningen är ännu större, ca 35 x 44 cm.

10 juni 2010

Missbruket tog en pausJohn Swedenmark skriver till min teckning på kultursidan i LO-tidningen. Vi minns hur det var i april, men nu är missbruket igång igen.